Νέες Συνδέσεις

Για μια νέα Σύνδεση με τα δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης ο Δημότης πρέπει να προσκομίσει:

 • Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου, για υδροδότηση, σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια την τακτοποίηση αυθαιρέτου η βεβαίωση από την πολεοδομία ότι είναι κτίσμα πριν του 1955
 • Κτηματολογικό φύλλο
 • Αντίγραφο συμβολαίου ακινήτου
 • ΑΦΜ ιδιοκτήτη
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες υπεύθυνη ιδιοκτητών επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι επιθυμούν να υδροδοτηθεί το ακίνητο τους
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν έρθει ο ιδιοκτήτης να κάνει την αίτηση
 • Εάν υπάρχει τοποθετημένος και άλλος υδρομετρητής στο ακίνητο, αντίγραφο λογαριασμού που εκδίδεται για τον υδρομετρητή αυτόν.

Η Υπηρεσία χορηγεί αίτηση την οποία συμπληρώνει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία εκ μέρους της Υπηρεσίας, ο Δημότης πληρώνει τα τέλη σύνδεσης, την τοποθέτηση του υδρομετρητή και το σχετικό κόστος διακλάδωσης και στη συνέχεια πραγματοποιείται από την Υπηρεσία η σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τηλέφωνο νέες συνδέσεις 2810529392

 

Αποχέτευση Ακινήτου

Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου, (σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια την τακτοποίηση αυθαιρέτου η βεβαίωση από την πολεοδομία ότι είναι κτίσμα πριν του 1955)
 • Αντίγραφο συμβολαίου ακινήτου
 • Κτηματολογικό φύλλο
 • ΑΦΜ ιδιοκτήτη
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη (σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες υπεύθυνη ιδιοκτητών επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι επιθυμούν να υδροδοτηθεί το ακίνητο τους, εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν έρθει ο ιδιοκτήτης να κάνει την αίτηση)
 • Εάν υπάρχει τοποθετημένος και άλλος υδρομετρητής στο ακίνητο, αντίγραφο λογαριασμού που εκδίδεται για τον υδρομετρητή αυτόν
 • Η Υπηρεσία χορηγεί αίτηση την οποία συμπληρώνει ο αρμόδιος υπάλληλος

Μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία εκ μέρους της Υπηρεσίας, ο Δημότης πληρώνει τα τέλη σύνδεσης, την τοποθέτηση του υδρομετρητή και το σχετικό κόστος διακλάδωσης και στη συνέχεια πραγματοποιείται από την Υπηρεσία η σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

Διακοπή Υδροληψίας

Η διακοπή υδροληψίας γίνεται με αίτηση και επιβαρύνεται με το κόστος επανασύνδεσης υδρομέτρου.

Επανασύνδεση υδροληψίας

Η επανασύνδεση υδρομέτρου γίνεται με αίτηση και επιβαρύνεται με το κόστος επανασύνδεσης υδρομέτρου.