Η Δ.Ε.Υ.Α.Η., λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του νερού που παρέχει, το μέγεθος της κατανάλωσης, ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και γενικά κοινωνικά κριτήρια (μειώσεις και ειδικούς διακανονισμούς σε ΑΜΕΑ-Πολύτεκνους-χαμηλοεισοδηματίες), έχει εντάξει τους καταναλωτές της σε διάφορες κατηγορίες. Το τιμολόγιο των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανά κατηγορία χρέωσης, είναι το ακόλουθο:

ΚΩΔΙΚΟΣ-ΧΡΕΩΣΗΣ-1

ΚΩΔΙΚΟΣ-ΧΡΕΩΣΗΣ-2

Μπορείτε να κατεβάστε το τιμολόγιο των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Η εδώ.