Σε όλες τις ζώνες παροχής, το νερό του Ηρακλείου και των Δημοτικών διαμερισμάτων δεν περιέχει Βαριά Μέταλλα, Φυτοφάρμακα, Οργανικούς μικρορύπους ή άλλες τοξικές ουσίες, σύμφωνα με τις αναλύσεις που διενεργεί το Εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ αλλά και σε συνεργασία με Ιδιωτικά διαπιστευμένα Εργαστήρια. Μπορείτε να κατεβάσετε τις αναλύσεις νερού απο τον παρακάτω συνδέσμο.

Αρχείο για “Μέσοι όροι αναλύσεων πόλης” : 

Χημική και Μικροβιολογική ανάλυση Νερού δικτύων πόλης Ηρακλείου (Οκτώβριος 2018)

Χημική και Μικροβιολογική ανάλυση Νερού δικτύων Τοπικών Ενοτήτων Δ. Ηρακλείου (Οκτώβριος 2018)