Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. καταβάλλει συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες για την επίτευξη των βασικών στόχων της,  οι οποίοι, όσον αφορά στην Ύδρευση είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος υδροδότησης της πόλης (με την εξασφάλιση συνεχούς ροής στα δίκτυα και  την ύπαρξη εφεδρικών λύσεων) και όσον αφορά στην Αποχέτευση η κάλυψη όλης της πόλης με δίκτυα, τα οποία θα οδηγούν τα λύματα στο Βιολογικό Καθαρισμό Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής, έργα αποχέτευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη και με εκείνα που έχουν ολοκληρωθεί , έχει πλέον καλυφθεί το 100% της πόλης και των εγκεκριμένων επεκτάσεων του σχεδίου αυτής. Εκτός από τα παραπάνω έργα, που εκτελούνται από εργολάβους, μετά από δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς και επιβλέπονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., γίνονται έργα αυτεπιστασίας και συντηρήσεις εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, καθώς και δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, από τα Συνεργεία της Επιχείρησης.         

Το έτος 2009 το σύνολο των Έργων που πραγματοποιήθηκαν έχουν ως εξής :

1. Έργα Ύδρευσης

1.785.000 €

2. Έργα Αποχέτευσης 

1.484.000 €

3. Μελέτες 

– €

ΣΥΝΟΛΟ

3.269.000 €

 

Το έτος 2010 το σύνολο των Έργων που πραγματοποιήθηκαν έχει ως εξής  :

1. Έργα Ύδρευσης 

854.000 €

2. Έργα Αποχέτευσης 

464.000 €

3. Μελέτες

                              11800 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.329.800 €

 

 ( Σε όλα τα  παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται  Φ.Π.Α.)