Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 7 Δημοτικούς Συμβούλους, που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, 1 εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα, 2 Δημότες γνώστες θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της Επιχείρησης.


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΕΥΑΗ

Επώνυμο Όνομα
Ρασούλης
Πρόεδρος
Ιωάννης
Χαιρέτης Μανόλης
Βουρεξάκης Γεώργιος
Σαλούστρος Εμμανουήλ του Χαρ.
Μακαρόνας Γρηγόρης του Γεωργ.
Καροφυλάκης Μανώλης του Γεώργ.
Ασμαργιανάκη – Κουτσάκη Ιωάννα του Ανδρέα
Σαμαριτάκη Ευανθία του Ελευθ.
Στυλιανού Ευγενία του Γεώργ.
Λιαντράκης Γεώργιος του Εμμ.
Δήμαρχος Ηρακλείου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΕΥΑΗ

Επώνυμο Όνομα
Ινιωτάκης Πέτρος του Γεώργ.
Βουρεξάκης Γεώργιος του Κων.
Τσαμπουράκης Νικόλαος του Γεώργ.
Μανδαλάκης Γεώργιος του Γεώργ.
Παγωμένου – Τσιγκένη Αναστασία του Ι.
Σφακιανάκη Μαρία του Κων.
Σαριδάκη Διονυσία του Παντ.
Κοζυράκη Μαρία του Εμμ.